Zastupování v řízení o přestupcích

Odborná právní pomoc při řešení přestupků fyzických i právnických osob a zastupování ve správním soudnictví.

Ačkoli se může zdát, že přestupky, jakožto nejméně závažná forma provinění proti občanskému soužití, mají nejblíže k právu trestnímu, jsou ve skutečnosti upraveny právem správním, a je o nich tudíž jednáno a rozhodováno ve správním řízení před úřady a dalšími orgány veřejné moci. Stejně jako u trestných činů i v případě přestupků platí, že je absolutně nezbytné zajistit účinnou ochranu svých práv prostřednictvím zkušených advokátů, kteří se ve spletité právní úpravě vyznají. Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána pro Vás zajistí mimo jiné zastoupení v přestupkovém řízení, přípravu správních žalob a rovněž zastoupení ve správním soudnictví.

V oblasti přestupků se specializujeme na následující problematiku:

  • Řízení o dopravních přestupcích
  • Řízení o přestupcích souvisejících s podnikatelskou činností
  • Řízení o přestupcích proti majetku
  • Řízení o přestupcích proti veřejnému pořádku a občanskému soužití