Naše služby

Nabízíme vysoce kvalitní právní služby napříč širokým spektrem právních odvětví. Kvalita naší práce je zaručena též spoluprací s externími odborníky na konkrétní právní oblasti a dalšími partnery advokátní kanceláře. Jednotlivá odvětví a příklady dílčích problematik, kterými se zabýváme, naleznete v níže uvedeném přehledu.

Občanské právo

Obchodní právo

Rodinné právo

Insolvenční právo

Pracovní právo

Trestní právo

Správní právo