O nás

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána je přední pražskou advokátní kanceláří s více než dvacetiletou tradicí a bohatými zkušenostmi v oblasti poskytování komplexních právních služeb. Náš tým je složen z profesionálů, kteří jsou připraveni porozumět Vaší problematice a nalézt pro Vás maximálně efektivní řešení.

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

Naše advokátní kancelář se specializuje zejména na oblasti občanského, obchodního, insolvenčního, pracovního a rodinného práva. Nadto poskytujeme odbornou právní pomoc v trestních věcech a samozřejmostí jsou rovněž služby v odvětví práva správního, kam lze zařadit například problematiku stavebního řízení či řešení přestupků.

Zodpovědný přístup je pro nás zcela zásadní, a proto náš právní servis zahrnuje komplexní asistenci. Vaše případy s Vámi projdeme od začátku do konce, ať se jedná o založení obchodní společnosti, kontrolu a sepisování smluv, komunikaci s úřady či zastoupení v jednotlivých druzích řízení.

Zajišťujeme rovněž služby osvědčených notářů a exekutorů, s nimiž naše advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje, a rádi pro Vás vykonáme rovněž doplňkové služby, jakými jsou například advokátní úschova či ověřování podpisů.

JAK JEDNÁME?

Kvalitní komunikaci považujeme za základ úspěchu, a protože každý případ je co do okolností jedinečný, vždy dbáme na to, abychom co nejlépe porozuměli Vaší situaci a Vašim požadavkům. Při jednáních v příjemném prostředí naší vinohradské kanceláře proto ke klientům zásadně přistupujeme z pozice partnera a pozorně jim nasloucháme tak, abychom se na základě společného dialogu dobrali k těm nejlepším možnostem řešení.

Právě vzájemná důvěra je tou základní hodnotou, která je pro nás při jednáních s Vámi prioritou, a kterou se proto snažíme budovat a udržovat po celou dobu naší spolupráce.

 

 

POVINNÁ INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Česká advokátní komora je smírčím orgánem ve sporech mezi spotřebitelem a advokátem.

 

Informace k odměňování

Ceny advokátních služeb poskytovaných našim klientům jsou stanoveny dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a dle § 6 – 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění (dále jen „advokátní tarif“).

Při převzetí věci se dle okolností konkrétního případu snažíme klienta předem informovat o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.


 

Formy odměňování

Úkonová odměna advokáta je stanovena pevnou sazbou za provedení jednoho úkonu právní služby, přičemž výše této sazby vyplývá z advokátního tarifu a může být přiměřeně snížena v závislosti na konkrétním případu.

Časová (hodinová) odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát fakticky stráví nad zpracováním konkrétního požadavku klienta. Výhodou této časové odměny je, že přesně odráží specifika jednotlivého případu. Cena za 1 hodinu poskytovaných právních služeb je v rozmezí 2.000 - 5.000,- Kč.

Paušální odměna se stanovuje pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech, anebo za poskytování právních služeb po určitou dobu. Je vhodná zejména pro právnické osoby, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v obdobném rozsahu.