PRÁVNÍ TÝM

Tým advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Pelikána:

 

JUDr. Tomáš Pelikán

Advokát a majitel advokátní kanceláře

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a věnoval svou 25letou praxi jak podnikatelské tak právní oblasti. 20 let se věnuje i krizovému řízení v rámci výkonu funkce konkurzního a insolvenčního správce a v této souvislosti disponuje i technickými znalostmi v mnoha podnikatelských odvětvích. S těmito zkušenostmi je vyhledáván subjekty pro řešení právních záležitostí, jež vznikají při podnikatelské činnosti a to ať ze sporné agendy obchodního, pracověprávního či veřejnoprávního charakteru, tak z oblasti nesporné obchodněprávní problematiky, transferu majetku či z oblasti korporátního práva. V trestněprávní oblasti se věnuje zejména skutkům, které jsou kriminalizovány v souvislosti s podnikatelskými aktivitami.

 

JUDr. Helena Pelikánová

Specialistka na právo sociálního zabezpečení

JUDr. Pelikánová je právnička a dlouholetá metodička pro oblast důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení. V současnosti působí v advokátní kanceláři jako specialistka na důchodovou problematiku. Od skončení svých studií pracovala výhradně na poli práva sociálního zabezpečení. Odborné veřejnosti je známa především svou rozsáhlou lektorskou a publikační činností.

pelikanova@akpelikan.cz

 

 

JUDR. Roman Lang, Ph.D.

Specialista na pracovní právo

JUDr. Lang působí jako právník v oddělení důchodového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V rámci své činnosti se podílí na tvorbě celostátní koncepce důchodového pojištění. Současně působí jako odborný asistent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vykonává též lektorskou a publikační činnost.
V advokátní kanceláři působí jako externí specialista na problematiku pracovního práva.

lang@akpelikan.cz

 

 

Mgr. Jiří Kubovič

Specialista na právní due diligence, fůze a likvidace firem 

Vystudoval právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Je držitelem certifikátu Mezinárodních obchodních operací. Má dlouholeté praktické zkušenosti s krizovým řízením firem, controllingem a likvidací firem. Je advokátem, členem České advokátní komory a věnuje se obchodnímu a korporátnímu právu, stavebnímu právu, fůzím, právním due diligence, likvidacím firem, optimalizacím a dalším odobným právním oborům.

kubovic@akpelikan.cz

 

Mgr. Lenka Pospíšilová, LL. M.

Specialistka na rodinné a občanské právo 

Lenka Pospíšilová dokončila studium na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2014 a v současnosti pracuje v rámci advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Pelikána jako koncipientka. Lenka se zaměřuje na rodinné právo, zejména na zastupování v rozvodovém řízení (sporný rozvod nebo i tzv. smluvený rozvod) včetně sepisu smluv o vypořádání vzájemných majetkových poměrů práv a povinností společného bydlení, vypořádání společného jmění manželů, úpravou poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá péče, poradenství v oblasti stanovení výživného pro zletilé a nezletilé děti. Dále se zabývá celým procesem vymáhání pohledávek včetně exekuce. Pro klienty také zajišťuje kompletní právní servis při převodu nemovitostí včetně řízení před katastrálním úřadem.

pospisilova@akpelikan.cz

 

SEKRETARIÁT

 

Dominika Žaloudková a Pavel Tydlitát

Administrativní podpora 

+420 733 403 020
info@akpelikan.cz