PRÁVNÍ TÝM

Tým advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Pelikána:

 

JUDr. Tomáš Pelikán

Advokát a majitel advokátní kanceláře

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a věnoval svou 25letou praxi jak podnikatelské tak právní oblasti. 20 let se věnuje i krizovému řízení v rámci výkonu funkce konkurzního a insolvenčního správce a v této souvislosti disponuje i technickými znalostmi v mnoha podnikatelských odvětvích. S těmito zkušenostmi je vyhledáván subjekty pro řešení právních záležitostí, jež vznikají při podnikatelské činnosti a to ať ze sporné agendy obchodního, pracověprávního či veřejnoprávního charakteru, tak z oblasti nesporné obchodněprávní problematiky, transferu majetku či z oblasti korporátního práva. V trestněprávní oblasti se věnuje zejména skutkům, které jsou kriminalizovány v souvislosti s podnikatelskými aktivitami.

 
 

JUDr. Helena Pelikánová

Specialistka na právo sociálního zabezpečení

JUDr. Pelikánová je právnička a dlouholetá metodička pro oblast důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení. V současnosti působí v advokátní kanceláři jako specialistka na důchodovou problematiku. Od skončení svých studií pracovala výhradně na poli práva sociálního zabezpečení. Odborné veřejnosti je známa především svou rozsáhlou lektorskou a publikační činností.

pelikanova@akpelikan.cz

 

 

JUDR. Roman Lang, Ph.D.

Specialista na pracovní právo

JUDr. Lang působí jako právník v oddělení důchodového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V rámci své činnosti se podílí na tvorbě celostátní koncepce důchodového pojištění. Současně působí jako odborný asistent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vykonává též lektorskou a publikační činnost.
V advokátní kanceláři působí jako externí specialista na problematiku pracovního práva.

lang@akpelikan.cz

 

 
 
 
 

SEKRETARIÁT

 

Administrativní podpora 

+420 733 403 020
info@akpelikan.cz