Zastupování v pracovněprávních sporech

Právní pomoc v řízeních před soudy a jinými rozhodujícími orgány.

Každý právní poměr s sebou nese určité riziko vzniku sporu. A právě v rámci poměrů na pracovišti vzniká spousta situací, které následně ke vzniku takových sporů skutečně vedou. Před soudem či jiným orgánem poté záleží nejvíce na tom, jakou důkazní pozici si sporné strany vybudují a do jaké míry přistoupí aktivně k obraně svých práv a zájmů. Naše advokátní kancelář pro Vás v tomto případě samozřejmě vyvine aktivitu maximální. Může jít kupříkladu o spory:

  • O dlužnou odměnu za vykonanou práci
  • O neplatnost rozvázání pracovněprávního poměru
  • O náhradu škody
  • O náhradu nemajetkové újmy v souvislosti s pracovními úrazy
  • ...a další