Zastoupení věřitele

Zpracování podkladů pro zahájení insolvenčního řízení a řádné přihlášení pohledávek věřitele.

V rámci obchodního i soukromého života může jednoduše nastat situace, kdy není dlužník schopen splácet své závazky. V případě neochoty nebo neschopnosti situaci řešit je pak mnohdy jediným řešením podat na takového dlužníka insolvenční návrh. Insolvenční řízení je však řízením značně formalistickým a stanovuje pro účast věřitele na něm a následné uspokojení jeho pohledávek řadu podmínek a náležitostí. Pokud svěříte svou účast v řízení advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Pelikána, budete mít jistotu, že Vaše pohledávky za dlužníkem budou řádně přihlášeny a v řízení uspokojeny v nejvyšší možné míře.

V rámci insolvenčního řízení pro Vás advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána zajistí:

  • vypracování a podání věřitelského insolvenčního návrhu
  • řádné přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
  • právní zastoupení v rámci celého insolvenčního řízení
  • zastoupení v rámci věřitelského výboru