Zastoupení v incidenčních sporech

Právní zajištění majetkových práv v insolvenčním řízení - ochrana majetku, který byl neoprávněně zapsán do majetkové podstaty úpadce.

Úkolem insolvenčního správce v insolvenčním řízení je maximální uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů, kdy nejvýznamnější zdroj finančních prostředků představuje zpeněžení majetku dlužníka. Ne vždy však majetek zahrnutý insolvenčním správcem do majetkové podstaty skutečně náleží dlužníkovi. Stejně tak insolvenční správce často zpochybňuje účinnost smluv uzavřených s dlužníkem nebo oprávněnost přihlášených pohledávek. Obvykle pak následují tzv. incidenční spory. Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána má dlouholeté zkušenosti se všemi typy incidenčních sporů a zajistí pro Vás:

  • sepis a podání vylučovací žaloby
  • obranu proti odpůrčí žalobě nebo popření pohledávky
  • právní zastoupení v rámci celého incidenčního sporu