Stavební právo

Pomoc v oblasti stavebního práva, zejména zastupování v územím a stavebním řízení před stavebním úřadem.

Právní úprava stavebního práva je velice komplikovaná a k přehlednosti řízení a právní jistotě jeho účastníků nepřispívá ani fakt, že stavební úřady si ne vždy počínají správně při aplikaci právních předpisů. S problematikou stavebního práva se přitom dříve či později setká každý z nás, ať už v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci soukromých aktivit, mezi nimiž lze jmenovat například stavbu domu, jeho rekonstrukci či obranu proti zamýšlenému stavebnímu záměru, k jehož realizaci má v sousedství dojít. Není tedy sporu o tom, že se ve stavebních věcech vyplatí využít služeb specializovaných advokátů, kteří Vám pomohou najít správnou cestu při jednáních se stavebními úřady a ulehčí Vám tak od komplikací, které při projednávání a realizaci staveb často vznikají.

Naše advokátní kancelář pro Vás zajistí:

  • Přípravu smluvní dokumentace mezi stavebníkem (investorem) a zhotovitelem stavby
  • Zastupování stavebníka v územním a stavebním řízení
  • Zastupování sousedů a dotčených osob v územním a stavebním řízení
  • Zastupování v případě žalob proti rozhodnutím stavebních úřadů před správními soudy