Služby v oblasti trestního práva

Komplexní právní pomoc v trestním řízení, ať už v řízení přípravném či v hlavním líčení před soudy.

Trestní právo je oblast, v níž je velmi komplikované se zorientovat bez pomoci zkušeného advokáta. Pokud jste se dostali do konfliktu se zákonem v rámci svého podnikání či jiným způsobem, doporučujeme situaci nepodceňovat a včas zajistit účinnou obhajobu svých práv. Čelíte-li obvinění z trestného činu, je nutné shromáždit dostatek důkazů, díky kterým dojde k zastavení trestního stíhání nebo alespoň k uložení mírnějšího trestu. Naše advokátní kancelář v tomto ohledu využije všech dostupných prostředků, jimiž je možné Vám v této těžké životní situaci pomoci. Je důležité mít v trestním řízení zkušeného obhájce, na kterého se můžete spolehnout.

V oblasti trestního práva pro Vás zajistíme následující služby:

  • Obecné konzultace v oblasti trestního práva a právní analýza podnikatelských jednání z trestněprávního hlediska
  • Zastupování v řízeních před orgány činnými v trestním řízení
  • Zastupování v řízení o vazbě
  • Obhajoba v přípravném řízení, při hlavním líčení, v řízení před odvolacím soudem i v řízení před Nejvyšším soudem ČR
  • Příprava řádných i mimořádných opravných prostředků
  • Příprava kvalifikovaných trestních oznámení
  • Zastupování poškozených v trestním řízení a pomoc při uplatňování jejich nároků
  • Právní pomoc v adhezním řízení
  • a další...