Sepisování a revize obchodních smluv

Ošetření smluvních vztahů vznikajících v rámci obchodních styků klientů s jejich obchodními partnery a odběrateli.

K pravidelné činnosti naší advokátní kanceláře patří komplexní právní servis v oblasti obchodněprávních závazkových vztahů. Dobře sestavená smlouva je naprostým základem pevné a bezproblémové obchodní spolupráce mezi ekonomicky činnými subjekty - odstraňuje právní nejistotu, nutí obchodní partnery k rozvíjení férové spolupráce a v neposlední řadě rovněž slouží jako silný důkazní prostředek v případě obchodněprávních sporů.

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána Vám v této oblasti poskytne právní servis spočívající v:

  • Zastoupení při vyjednávání s Vašimi obchodními partnery
  • Přípravě a sepisování obchodněprávních smluv
  • Úpravě smluvních poměrů směrem dovnitř obchodní korporace
  • Revizi a analýze stávajících obchodních kontraktů
  • Odborných rešerších právní problematiky na stanovené téma
  • a dalších službách dle domluvy...