Řízení o rozvod manželství

Široké spektrum právních služeb souvisejících s rozvodem manželství.

Vzhledem k tomu, že problematika rodinného práva je velmi citlivou oblastí, při jejímž řešení je prakticky nemožné zcela upozadit vybudované citové vazby, může přítomnost nezúčastněné a práva znalé osoby výrazně přispět k racionálnímu řešení celé situace. Nejčastější agendu v tomto ohledu představují řízení o rozvod manželství, s nimiž máme v rámci naší praxe bohaté zkušenosti. V případě rozvodů jsme připraveni vyjednávat s protistranou za účelem dosažení dohody, a to především tam, kde je to vhodné pro další výchovu dětí manželů. Ne vždy je to možné, v takových případech poté dochází k zahájení sporů, v nichž máme četné zkušenosti se zastupováním všech sporných stran.

Náš právní servis v oblasti řízení o rozvod manželství sestává z:

  • Vyjednávání a komunikace s protistranou za účlem nalezení smírného řešení
  • Sepisování návrhů, žalob a dohod ve věcech rozvodu manželství a úpravy poměrů k nezletilým dětem
  • Zastupování v řízeních o rozvod manželství před soudem
  • A další...