Právo obchodních korporací

Záležitosti týkající se právního fungování obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev.

Našim klientům poskytujeme širokou škálu služeb napříč celou oblastí obchodního práva tak, aby byl zajištěn pohodlný a bezproblémový chod jejich společností. Naší prioritou je především zajištění právní bezpečnosti klienta - jsme zastánci filozofie, že pro úspěšné a jisté vedení byznysu je třeba mít kvalitní právní zázemí a oporu v silném a zkušeném právním týmu. Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána bude Vaši společnost doprovázet po celou dobu jejího právního života.

V oblasti práva obchodních společností nabízíme tyto služby:

 • Založení obchodní společnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) či družstva
 • Sepisování společenských smluv, zakladatelských listin a stanov
 • Přeměny obchodních společností
 • Změny ve vlastnické struktuře ochodních společností (převody obchodních podílů, cenných papírů apod.)
 • Změny výše základního kapitálu, změna formy akcií společnosti, upisování akcií apod.
 • Likvidace a zrušení společnosti
 • Zajišťování průběhu valných hromad a jejich organizace
 • Rejstříková řízení (zápis změny do obchodního rejstříku, výmazy z obchodního rejstříku)
 • Úschova cenných papírů a jiných listin (šeky, směnky)
 • Ochrana před nekalou soutěží včetně zastoupení v případném řízení
 • A mnoho dalších služeb...