Všeobecné pracovněprávní poradenství

Všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele

Pracovní právo se v určitých svých aspektech dotýká všech ekonomicky činných osob. Svou povahou se jedná o velmi citlivé právní odvětví, a to zejména s přihlédnutím k nerovnováze ve faktickém postavení hlavních subjektů pracovněprávních vztahů - tedy zaměstnavatele a zaměstnance. Předpokladů k vytvoření zdravého a fungujícího vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je přitom celá řada, přičemž často bývá těžké se v této složité problematice vyznat. Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána poskytuje v této souvislosti obecné poradenství v následujících oblastech:

  • Vznik, změna a zánik pracovněprávních poměrů
  • Sjednávání pracovních a manažerských smluv
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Odměňování a cestovní náhrady
  • Diskriminace v zaměstnání
  • Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
  • Ochrana osobních údajů
  • ...a další