Poradenství při hrozícím úpadku

Zhodnocení ekonomické situace společnosti a navržení jejího optimálního řešení.

V případě, kdy se obchodní činnost nevyvíjí tím správným směrem, je často posledním řešením prohlášení konkurzu společnosti. V řadě případů však lze úpadku zabránit přijetím vhodných opatření. Vzhledem k mnohaleté zkušenosti s řízením konkurzů v pozici správce konkurzní podstaty, může Vaší společnosti advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána nabídnout:

  • zhodnocení finanční situace Vašeho podnikání a navržení odpovídajícího řešení
  • zastoupení v rámci komunikace s věřiteli
  • vypracování insolvenčního návrhu a následné zastoupení v insolvenčním řízení
  • vypracování reorganizačních plánů