Ostatní správní řízení

Zajistíme odbornou právní pomoc v široké škále správních řízení včetně komunikace se správními orgány.

Správní právo pokrývá širokou oblast společenských vztahů a životních situací. Kromě již uvedených správních řízení pro Vás naše advokátní kancelář zajistí právní služby v případě:

  • Řízení před živnostenskými úřady
  • Vodoprávního řízení
  • Řízení před inspektorátem práce
  • a dalších řízení...