Ochrana spotřebitele

Právní pomoc v oblasti reklamace zboží, vadného plnění, formulářových smluv a neplnění informační povinnosti.

Spotřebitel je příkladem účastníka právních poměrů, který je určitým způsobem "znevýhodněn", tedy vystupuje v rámci daného poměru jako tzv. slabší strana. Oproti podnikateli disponuje méně kvalitními informacemi, menší ekonomickou silou a je proto v nevýhodné vyjednávací pozici při uzavírání smluv. Právní řád České republiky tuto nerovnováhu kompenzuje poměrně rozsáhlou úpravou ochrany spotřebitele, jenže ta je sama o sobě nedostatečná. Aby se spotřebitel dovolal svých zákonných práv, musí své nároky aktivně, řádně a včas uplatňovat. Nenechte se zahnat do slepé uličky - poraďte se s námi a my se zasadíme o to, aby Vaše zákonné nároky byly plně uspokojeny.

V oblasti ochrany práv spotřebitele se specializujeme na:

  • Právní poradenství v oblasti odpovědnosti za vady výrobků/plnění
  • Uplatňování práv spotřebitelů a realizaci postupu směřujícího k uspokojení práv spotřebitelů z odpovědnosti za vady (vrácení peněz, opravy...)
  • Právní pomoc spotřebitelům v rámci poměrů upravenných spotřebitelskými smlouvami
  • Zastupování klientů v řízeních před soudy a jinými orgány veřejné moci
  • Ochranu před nezákonnými podmínkami z formulářových smluv (smlouvy s mobilními operátory, energetickými společnostmi, bankami, pojišťovnami a dalšími subjekty)
  • Ochranu před "šmejdy" - problematika předváděcích akcí apod.
  • A další...