Katastr nemovitostí

Všeobecné právní poradenství, příprava smluv a zastupování v řízeních ve věcech katastru nemovitostí.

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Zřizujete k nemovitosti zástavní právo? Plánujete nemovitost zatížit věcným břemenem? V těchto a mnoha dalších případech je nutné adresovat katastrálnímu úřadu podání, který na jeho základě následně provede jeden z druhů zápisů do katastru nemovitostí: vklad práva, záznam či poznámku. Řízení o zápisu do KN není vždy jednoduché, zejména proto, že na území České republiky není zcela sjednocená správní praxe katastrálních úřadů, které při vyřizování podání často postupují rozdílně. Využijte bohatých zkušeností naší kanceláře při komunikaci s katastrálními úřady a předejděte komplikacím, které při zápisech práv do katastru nemovitostí nebývají výjimkou. Zajistíme pro Vás vklad práva do KN, přípravu smluv týkajících se nemovitostí a širokou škálu dalších služeb.

Domluvte si s námi konzultaci a řekněte nám, s čím Vám můžeme pomoci.