Duševní vlastnictví

Právní služby týkající se ochrany patentů, ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů a celních opatření.

V dynamickém a dravém konkurenčním prostředí je nezbytné kromě samotných produktů a služeb mít právně ošetřeny též nehmotné statky související s Vaší podnikatelskou činností - Vaše duševní vlastnictví. Jeho ochrana nabývá na významu přímo úměrně s tím, jak se zvyšuje reputace Vašeho byznysu a tomu odpovídající podíl na trhu. S ochranou svých nehmotných statků byste každopádně neměli váhat v žádné fázi Vašeho podnikání. Domluvte si s námi konzultaci a zajistíme Vašemu duševnímu vlastnictví komplexní ochranu.

Postaráme se například o:

  • Zajištění smluvní dokumentace týkající se duševního vlastnictví (autorská díla, licenční podmínky...)
  • Zastupování v řízení vedeném u Úřadu průmyslového vlastnictví (registrace ochranných známek, patentů k vynálezům...)
  • Ochranu duševního vlastnictví a zastoupení v souvisejících sporech (kolize ochranných známek, porušení práv duševního vlastnictví...)
  • Ochranu před nekalou soutěží
  • Reklamní právo
  • Problematiku celních opatření na ochranu práv duševního vlastnictví
  • a další...