Dědické řízení

Všeobecná právní pomoc v dědických věcech, ošetření právních jednání a pomoc s uplatňováním nároků.

Dědické řízení může proběhnout zcela hladce, rychle a bez problémů, nezřídkakdy se však z dědictví stává předmět rodinných rozepří, v důsledku čehož se řízení může protáhnout až na několik let. Proto je vhodné navštívit advokáta, který Vám objasní Vaši pozici, osvětlí možné nároky a pomůže Vám při jejich uplatňování. Případy z oblasti dědického práva nejsou v rámci činnosti naší kanceláře ničím výjimečným, a jsme proto schopni poskytnout Vám odborné konzultace a pomoc při řešení dědických nároků. Domluvte si s námi konzultaci a rádi Vám sdělíme, na co vše máte v rámci pozůstalosti po právu nárok.

Postaráme se například o:

  • Záležitosti týkající se nabývání dědictví
  • Právní jednání související se závětí
  • Dědické smlouvy a dohody
  • Ochranu zákonných dědiců
  • a další...