Poradenství ve věcech důchodového pojištění

Odborná pomoc v oblasti nároků plynoucích ze systému důchodového pojištění a souvisejících systémů.

  • Zajímá Vás, jak vysoký bude váš důchod, nebo zda na něj vůbec získáte nárok?
  • Ztratili jste zaměstnání nebo jste ukončili samostatnou výdělečnou činnost a váháte, zda se Vám vyplatí odejít do předčasného starobního důchodu nebo raději vyčkat až do dosažení důchodového věku?
  • Ztratili jste zaměstnání? Jak nezaměstnanost ovlivňuje Vaše budoucí důchodové nároky?
  • Pečujete o dítě nebo o závislou osobu a zajímá Vás, jak se Vám tato péče projeví na výši důchodu?
  • Uvažujete o dobrovolné účasti na důchodovém pojištění?
  • Jste delší dobu v dočasné pracovní neschopnosti a přemýšlíte o odchodu do invalidního důchodu? Jaká bude jeho výše?
  • Uvažujete, že začnete čerpat tzv. „předdůchod“? Jak to ovlivní budoucí výši Vašeho starobního důchodu?
  • Zdá se Vám výše důchodu, který Vám byl přiznán, nízká? Máte zájem o prověření správnosti jeho výpočtu nezávislou osobou?
  • Chybí Vám záznamy o získaných dobách důchodového pojištění?
  • Tázali jste se na úřadu a domníváte se, že se vám nedostalo dostatečné odpovědi?

Odchod do starobního důchodu je důležitým životním krokem. Správná volba data přiznání může významně a trvale ovlivnit výši dávky. Má smysl tuto okolnost dobře zvážit.

Zkušená specialistka v oboru důchodového pojištění zhodnotí Váš problém a navrhne jeho optimální řešení. V případě nezbytnosti sepíše opravný prostředek proti rozhodnutí nebo žalobu k soudu.

Odbornou pomoc poskytujeme i zaměstnavatelům – plnění povinností v oblasti důchodového pojištění zaměstnanců, včetně agendy vedení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP).

Ačkoliv preferujeme osobní kontakt, na přání klienta a po předchozí dohodě je možno poskytnout poradenství i korespondenční formou – dotaz lze vznést i e-mailem.

CENÍK důchodového právního poradenství

1.600 Kč/hod + DPH: standardní případy

1.900 Kč/hod + DPH: složitější případy (preferované pracovní kategorie, sociální zabezpečení umělců, apod.)

2.400 Kč/hod + DPH: případy s mezinárodním prvkem

 

Předběžný informativní výpočet důchodu nebo výpočet důchodu v rámci ověření správnosti výše již vyměřeného důchodu: 600 Kč + DPH

Příklad: Hodinová konzultace s jedním výpočtem starobního důchodu (standardní případ): 1600 Kč + 600 Kč = 2.200 Kč + DPH.

V sociálně odůvodněných případech sleva až 40 %.

Kontakt pro důchodové poradenství: pelikanova@akpelikan.cz

Napište a sdělte svůj problém, případně uveďte své telefonní číslo. Ozveme se Vám!