Úprava poměrů k nezletilým dětem

Záležitosti úpravy poměrů k nezletilým dětem (svěření do péče a stanovení výživného)

Spory týkající se výchovy a výživy dětí bývají zpravidla emočně velmi náročné. Vzhledem k tomu, že jejich výsledek je schopný ovlivnit rodinné poměry všech účastníků na relativně dlouhou dobu, je zcela zásadní přistoupit k řešení takových sporů důsledně a zodpovědně a nic neopomenout. Máme za to, že právě v těchto případech je investice do kvalitních právních služeb zároveň investicí do lepší budoucnosti.

V řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výlučné/střídavé péče, stanovení výše výživného) máme mnohaletou praxi se zastupováním matek i otců a vždy jsme připraveni udělat maximum pro zajištění nejlepších podmínek dalšího rozvoje nezletilých dětí.